Privacy verklaring

1. Uw Informatie en definities

Aanmelding:

De handeling waarbij een Gebruiker actief en bewust een Account aanmaakt;

Account:

Een registratie op de Website, waardoor Gebruiker in staat gesteld worden om in contact met Profielen te komen.

AVG:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.

Gebruiker:

Een natuurlijk persoon die zich aanmeldt op de Website.

Islive B.V.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het handelsregister onder dossiernummer 69977011 en met haar hoofdvestiging,, Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, hierna te beschouwen als Verantwoordelijke voor persoonlijke gegevens, evenals exploitant, eigenaar en beheerder van de website, ook hieronder aangeduid als "Islive B.V.";

Member-database:

De database, waarin de gegevens van alle members opgeslagen wordt. Een member heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van Account naam en wachtwoord.

Persoonsgegevens:

Gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de AVG;

Privacy Verklaring:

Deze mededeling aan de Gebruiker inzake de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens, onder meer inhoudende welke Persoonsgegevens van hem worden verwerkt, voor welk doeleinde deze informatie verwerkt wordt, wat er mee gebeurt en met wie deze wordt gedeeld;

Profiel:

Een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn persoonlijke gegevens en profielfoto, almede de chathistorie;

Website:

Een medium voor het tonen van informatie via het internet;

De Website slaat alle informatie die u verstrekt via de website op en verwerkt deze. Deze informatie omvat uw account, uw berichten, afbeeldingen en andere door u gegenereerde inhoud, uw locatiegegevens, uw betalingsgegevens en automatisch gegenereerde informatie. Hieronder zal de grondslag en wijze waarop verder uitgewerkt worden.

2. Uw account

Als u de Member-database wilt gebruiken, zult u een account moeten aanmaken. Bij het aanmeken van een account, wordt u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf in te voeren (gebruikersnaam en geslacht).

U wordt gevraagd om een ​​geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven. In uw account kunt u vrij informatie aan uw account toevoegen, zoals uw leeftijd, geboortedatum, woonplaats en voorkeuren. De Website vraagt ​​u om deze informatie om haar service het best op u af te stemmen en om u in contact te brengen met profielen die aansluiten op uw voorkeuren. Voor zover u dergelijke persoonsgegevens aan de Website verstrekt, machtigt u ons uitdrukkelijk om deze specifieke persoonsgegevens te verwerken.

De informatie die u deelt, kan worden ontvangen door de volgende categorieën ontvangers:

 • De Verantwoordelijke voor de gegevens: Islive B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het handelsregister onder dossiernummer 69977011 en met haar hoofdvestiging, Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, tel. +31-23-7519818.
 • De ontwikkelaars en beheerders van dit platform
 • De entiteiten waar personen werkzaam zijn die als verwerkingsverantwoordelijke optreden, sommige daarvan komen uit landen die mogelijk geen passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens bieden in vergelijking met de gegevens in uw land. We hebben echter bindende overeenkomsten gesloten, en hanteren gedragsregels, welke wij opleggen aan deze partijen, zodat we een vergelijkbaar niveaus van gegevensbescherming kunnen naleven.
 • Moderators en andere medewerkers die controleren op ongepaste inhoud

3. Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw account te verifiëren en deze te activeren, alsmede om contact met u op te nemen. U kunt zelf een gebruikersnaam invullen, zolang deze nog niet door een andere gebruiker is gemaakt.

We kunnen tevens uw e-mailadres gebruiken om u verschillende meldingen, relevante suggesties en / of promotionele e-mails over de Website te sturen. De optie om zich uit te schrijven wordt hierbij aangeboden.

4. Gebruik voor derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan deze Website, zullen deze persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden, behalve en voor zover dit duidelijk blijkt uit deze Privacyverklaring.

We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u dit uitdrukkelijk hiervoor toestemming heeft gegeven, alsmede indien dit is vereist voor wat betreft het gebruik van de Website en omvat ook gegevens die door de website (automatisch) verzameld zijn, zoals uw IP- of MAC-adres, het type browser en de software en hardware die u gebruikt. We verwijzen naar het onderdeel Welke informatie wordt automatisch gegenereerd.

Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics en 24metrics, twee externe dienstverleners die zorgen dat ons product naar behoren functioneert.

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wetten en / of voorschriften verplicht is, wij verplicht zijn dit te doen als gevolg van een rechtszaak en / of indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

5. Uw betalingsgegevens

Als u volledig gebruik wilt maken van de Member-database, zult u aankopen doen. Voor deze aankopen hebben wij uw telefoonnummer of betalingsgegevens nodig, zoals iDeal, Mistercash of Creditcard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de betaling uit te voeren. Wanneer u via een bankoverschrijving betaalt, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Na betaling wordt u teruggeleid naar de Website.

6. Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om de Website te beveiligen en om pagina's correct weer te geven), verzamelen wij bepaalde informatie Deze gegevens worden automatisch gegenereerd tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type apparaat dat u gebruikt;
 • het IP-adres van uw apparaat;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de browser software die u gebruikt;
 • de pagina's die u bezoekt;
 • de internet service provider die u gebruikt

7. Uw rechten als gebruiker van deze website

U hebt het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, indien van toepassing. Op de Website vindt u een gedeelte waar u het aantal te ontvangen berichten kunt beperken, , het ontvangen van berichten kunt stoppen of uw Account kunt sluiten. Eenmaal gesloten, wissen we uw gegevens binnen 60 maanden. In het geval dat u wenst dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist, zullen wij uw verzoek behandelen. U heeft verder het recht om inzage van en rectificatie van de gegevens of beperking van een bepaalde verwerking, alsmede het recht tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een ander platform.

Inzage, rectificatie en het overdragen van uw profiel kan in principe door uw eigen profiel te benaderen, maar mocht die niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Op de Website kunt u vragen stellen of mededelingen doen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op om uw bericht te verwerken en / of uw vraag te beantwoorden. Daartoe vragen wij u om de volgende informatie te verstrekken:

 • e-mailadres;
 • onderwerp van uw bericht;
 • een beschrijving van uw vraag / bericht;
 • bijlagen (optioneel)

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw verzoek behandelen, kunt u hierover een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

8. Grondslag gegevensverwerking

Islive B.V. slaat alle Performer content en Berichten op die u in de Member database publiceert. De Performer content is slechts zichtbaar voor de andere betalende Gebruikers.

Door persoonsgegevens in te vullen op onze website, maakt u ze openbaar en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, en geeft u uitdrukkelijke toestemming aan Islive B.V. om deze persoonsgegevens verwerken. Met name uw ras, religie, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag worden beschouwd als gevoelige informatie, waarvoor u uitdrukkelijk toestemming verleent.

Deze persoonsgegevens zijn of vrijwillig aangeboden door u om uw ervaring op de Website te optimaliseren, of noodzakelijk voor ons om u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, u onze diensten aan te bieden.

Hieronder wordt de categorieën persoonsgegevens, de doeleinden en de grondslagen nader uiteengezet.

9. Categorieën persoonsgegevens

Er zijn drie categorieën persoonsgegevens, welke ieder hun eigen grondslag en doeleinden voor verwerking hebben, namelijk noodzakelijke persoonsgegevens, vrijwillige persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

Noodzakelijke persoonsgegevens:

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor Islive B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden. De grondslag voor Islive B.V. om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • IP adres
 • Account naam
 • Wachtwoord
 • Betalingsgegevens
 • Noodzakelijke cookies

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Uw gebruik van de Website mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, communiceren met andere gebruikers en het sturen van berichten
 • Betalingen verwerken
 • Verzenden van berichten
 • U informatie te sturen over de eigen diensten van onze websites en om te reageren op uw vragen, feedback en meldingen;

Vrijwillige persoonsgegevens:

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Islive B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden, maar de mogelijkheid om deze informatie aan te delen is met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. De grondslag voor Islive B.V. om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Uw account informatie
 • Uw foto’s
 • Uw berichten
 • Uw voorkeuren
 • Niet strikt noodzakelijke cookies

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om de levering van diensten te optimaliseren, aangeboden door deze website. Op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven, doen wij suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kunt u contacten sneller en gemakkelijker vinden.
 • Het opstellen van gebruikersprofielen.
 • om de Website aan uw voorkeuren aan te passen en / of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en deze gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;
 • om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om informatie over u aan derden te verstrekken als u hier toestemming voor heeft gegeven of op basis van wetgeving en / of regelgeving.

Bijzondere persoonsgegevens:

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Islive B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden, en betreffen met name uw ras, religie, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag. Waarvoor u bij het invullen van deze uitdrukkelijk toestemming aan Islive B.V. verleent om deze verwerken.

De grondslag voor Islive B.V. om deze te verwerken is uw uitdrukkelijke toestemming, de Algemene Voorwaarden en Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Uw seksuele voorkeuren
 • Uw foto’s, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten
 • Uw berichten, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten
 • Uw hobby’s, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om de levering van diensten te optimaliseren, aangeboden door deze website. Op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven, doen wij suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kunt u contacten sneller en gemakkelijker vinden.
 • Het opstellen van gebruikersprofielen.
 • om de Website aan uw voorkeuren aan te passen en / of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen;

Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen om uw gerechtvaardigde belangen te beschermen:

 • U een opt-out aanbieden, mocht u uw gegevens niet meer willen delen/li>
 • Uw gegevens beschermen achter encryptie/li>
 • Uw wachtwoord wordt onleesbaar opgeslagen

10. Veiligheid

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die u heeft verstrekt te beschermen en te beveiligen. Tevens is er een verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, welke via compliance@islivebv.com benaderd kan worden.

 

Privacy

1. Your information and definitions

Account:

A registration on the Website, which enables Visitor to establish contact with other Profiles;

GDPR:

The General Data Protection Regulation, including the laws, implementing this regulation;

Member database:

the database, in which the data of all members is stored. A member has a personal account and logs in with a unique combination of Account name and password;

Islive B.V.

the private company with limited liability, registered in the Trade Register under file number 69977011 and having its principal place of business, Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, hereinafter to be considered Controller of Personal Data, as well as operator, owner and manager of the Website , also referred to below as "Islive B.V.";

Personal data:

information concerning an identified or identifiable natural person, as referred to in the GDPR;

Privacy Statement:

This notification to the Visitor regarding the processing of personal data concerning him, including the basis for processing of Personal Data of him, the purpose for which this information is processed, what happens to it and with whom it is shared;

Profile:

The set of personal characteristics and preferences that a participant has provided to make it visible to other participants. This includes profile name, preferences, pictures and chat history.

Registration:

The act whereby a Visitor actively and consciously creates an Account;

Visitor:

A natural person who registers on the Website;

Website:

A medium for the presenting information via the Internet;

The Website stores and processes all information you provide via the website. This information includes your account, your messages, images and other generated content, your location data, your payment details and automatically generated information. Below the basis on which and manner in which this is done will be further elaborated.

2. Your account

If you want to use the Member database, you will have to register as a member. When an account is created by you, you will be asked to enter certain information about yourself (username and gender).

You will be asked to enter a valid e-mail address and password. In your account you can add information to your account, such as your age, date of birth, place of residence and preferences. The Website asks you for this information in order to best tailor its service to you and to put you in touch with profiles that match your preferences. To the extent you provide such personal information to the Website, you expressly authorize us to process this specific personal data.

 • Data controller: Islive B.V., the private company with limited liability, registered in the Trade Register under file number 69977011 and having its principal place of business, Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, tel. +31-23-7519818.
 • The developers and administrators of this platform.
 • The entities are where people are employed who act as controller, some of them coming from countries that may not provide an adequate level of protection for your personal data compared to the data in your country. We have, however, entered into binding agreements, and we apply code of conduct, which we impose on these parties, so that we can comply with comparable levels of data protection.
 • Moderators and other employees who check for inappropriate content.

3. Your e-mail address

Your e-mail address will be used to verify and activate your account, as well as to contact you. You can enter any username yourself, as long as it has not yet been created by another user.

We may also use your e-mail address to send you various notifications, relevant suggestions and / or promotional e-mails about the Website. The option to unsubscribe will be offered here.

4. Use by third parties

If you provide personal information to this Website, this personal information will not be shared with third parties, except and to the extent that this is clear from this Privacy Statement.

We may provide your data to third parties insofar as you have explicitly given permission for this, as well as when this is required for the use of the Website and also includes data collected by the website (automatically), such as your IP or MAC address, the type of browser and the software and hardware you use. We refer to the component “Automatically generated information”.

This data is shared with Google Analytics and 24metrics, two external service providers that ensure that our product functions properly.

Finally, we may provide your personal information to third parties if we are required to do so on the basis of laws and / or regulations, we are obliged to do so as a result of a lawsuit and / or if we consider this necessary to protect our rights.

5. Your payment details

If you want to make full use of the Member database, you will need to make purchases. For these purchases we need your payment details, such as iDeal, Mister Cash or Credit Card. This information will only be used to make the payment. If you pay by bank transfer, you will be redirected to your bank's website. After payment you will be redirected to the Website.

6. Automatic generated information

In order for the Website to work optimally (for example, to secure the Website and to display pages correctly), we collect certain information. This information is automatically generated during your use of the Website. This information consists of:

 • the type of device you use;
 • the IP address of your device;
 • the operating system you use;
 • the browser software you use;
 • the pages you visit;
 • The internet service provider that you use

7. Your rights as a user of this website

You have the right to withdraw the consent at any time, if applicable. On the Website you will find an area where you can limit the number of messages you can receive, stop receiving messages or Delete your Account. Once closed, we will delete your data within 12 months. In the event that you wish your data to be erased immediately, we will process your request. You also have the right to inspect and rectify the data or limit a particular processing, as well as the right to object to a specific processing. Finally, you have the right to transfer your personal data to another platform.

Accessing, rectifying and transferring your profile can in principle be effectuated by accessing your own profile, but if that is not possible then you can contact the helpdesk.

On the Website you can ask questions or make announcements regarding the use of the Website. An employee will then contact you to process your message and / or answer your question. To this end, we ask you to provide the following information:

 • e-mail address;
 • subject of your message;
 • a description of your question / message;
 • attachments (optional)

8. Basis of data processing

Islive B.V. stores and processes all information that you provide via the Website. This information includes your Account, Performer content, Messages, your location data, your payment details and automatically generated information.

By entering personal data on our website, you make them public and you agree to the terms and conditions, and you give explicit permission to Islive B.V. to process these personal data. In particular, your race, religion, sexual life, political opinion, health, trade union membership and criminal behavior are considered to be sensitive information, for which you expressly consent.

These personal data are either offered voluntarily by you to optimize your experience on the Website, or necessary for us to offer you our services in accordance with our terms and conditions.

The categories of personal data, the purposes and the bases are explained in more detail below.

9. Categories of personal data

There are three categories of personal data, each with their own basis and purposes for processing, namely necessary personal data, voluntary personal data and special personal data:

Necessary personal data:

This information is necessary for Islive B.V. to be able to offer its services. The basis for Islive B.V. to process this is both the General Terms and Conditions and the Justified interest.

It concerns the following data:

 • E-mail address
 • IP address
 • Account name
 • Password
 • Payment details
 • Necessary cookies

We will use this information about you for the following purposes:

 • Make your use of the Website possible, such as creating an Account, communicating with other users and sending messages;
 • Process payments
 • Sending messages
 • Send you information about the own services of our websites and to respond to your questions, feedback and notifications;

Optional personal data

These data are not strictly necessary for Islive B.V. to be able to offer its services, but the possibility to share this information is with a view to the quality of the service. The basis for Islive B.V. to process this is both the General Terms and Conditions and the Justified interest.

It concerns the following data:

 • Your account information
 • Your pictures
 • Your messages
 • Your preferences
 • Cookies that are not strictly necessary, if any

We will use this information about you for the following purposes:

 • To optimize the delivery of services offered by this website. Based on the preferences you have specified, we make suggestions based on preset filters. This way you can find contacts faster and easier.
 • Preparing user profiles.
 • to customize the Website to your preferences and / or to display personalized offers;
 • to draw up anonymous statistical data and to use this data for research purposes;
 • to secure, adapt and improve the Website;
 • to provide information about you to third parties if you have given permission for this or based on legislation and / or regulations.

Sensitive Data

These data are not strictly necessary for Islive B.V. to be able to offer its services, and relate in particular to your race, religion, sexual life, political opinion, health, membership of a trade union and criminal law. For this you give permission to Islive B.V. to process this.

The basis for Islive B.V. to process these is your explicit consent, the General Terms and Conditions and/or legitimate interest. It concerns the following data:

 • Your sexual orientation
 • Your photos, where they contain sensitive data
 • Your messages, where these contain sensitive data
 • Your hobbies, where these contain sensitive data

We will use this information about you for the following purposes:

 • To optimize the delivery of services offered by this website. Based on the preferences you have specified, we make suggestions based on preset filters. This way you can find contacts faster and easier.
 • Setting up user profiles.
 • to customize the Website to your preferences and / or to display personalized offers;

In addition, we have taken the following measures to protect your legitimate interests:

 • Offer you an opt-out if you do not want to share your data anymore
 • Protect your data by means of encryption
 • Your password will be stored unreadable (hashed)

10. Security

To prevent unauthorized access, we have taken appropriate security measures to protect and secure the information you have provided. A responsible and data protection officer has also been appointed, who can be approached via compliance@islivebv.nl.

 

Privacy

Política de privacidad

Esta página web es desarrollada por IsLive.com BV. La sociedad limitada y privada IsLive.com BV B.V., con sus registro oficial y su sede principal en Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, Paises Bajos, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, tel. +31-23-7519818 registro mercantil número 50227505, CIF: NL 822629847.B01, como operador, titular y manager de la misma, en adelante “IsLive.com BV”.
Todos los datos de carácter personal creados, por y para IsLive.com BV son tratados con el máximo cuidado. IsLive.com BV cumple con la vigente normativa de protección de datos.

Uso de información suministrada

IsLive.com BV en ningún caso publicará, emitirá o venderá datos personales que se recaben en el sitio web a otras empresas o terceros. IsLive.com BV es el único poseedor de información.

Protección de datos

Para prevenir de acceso no autorizado hemos tomado medidas de seguridad para proteger los datos que el usuario suministre.

Cookies

IsLive.com BV puede almacenar información técnica del usuario en su ordenador para mejorar y personalizar su navegación. El uso de cookies no proporciona ninguna información personal. La cookie no persiste una vez se termine la sesión del navegador.

Seguimiento de clics

La información recogida por las cookies están destinadas a mejorar del diseño de nuestro sitio web y ganar experiencia en el perfil de nuestros visitantes.

Marketing

El usuario consiente expresamente e inequívocamente a que cualquier dato personal que suministre a IsLive.com BV, sea tratado con la finalidad de:
1) Optimizar los servicios ofrecidos por IsLive.com BV.
2) Enviar boletines y mensajes SMS
3) Establecer perfiles de usuarios.

Cambios

IsLive.com BV se reserva el derecho de cambiar o modificar en cualquier momento la presente política de privacidad a través de la publicación en nuestra página. Todos los cambios entrarán en vigor con la publicación.